ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Nudimo izradu temeljnih traka, temelja samaca, temeljnih ploča i temeljnih nadozida. Vršimo betoniranje podbetona za sve vrste temelja, te radove vezane za izradu temeljnih ploča uključujući i sve potrebne predradnje (nasipavanje, zbijanje po slojevima). Također vršimo radove drenaže tj. odvodnje vode.

Nudimo izradu armirano-betonskih horizontalnih i vertikalnih serklaža, greda i nadvoja. Izvodimo sve vrste radova vezano za armirano-betonska stubišta. Također, izvodimo radove armirano-betonskih nosivih zidova u katnoj oplati.

Izvođenje ravnih ili kosih, monolitnih armirano-betonskih ploča. Izrada armirano-betonskih vijenaca u sklopu izvedbe kose AB ploče.

Kod betonskih radova vrlo je bitna kvaliteta betona, te njega betona nakon ugradnje.
Kod armirano-betonskih radova treba dobro paziti da je armatura pravilno postavljena, jer ako armatura nije pravilno ugrađena neće preuzeti svoj dio nosivosti u betonu.

KONTAKT FORMA

Pošaljite svoj upit